в оглавление
«Труды Саратовской ученой архивной комиссии.
Сердобский научный кружок краеведения и уездный музей»

10 лет нашей дружбы, Barátságunk 10 esztendeje

Сердобский часовой завод
10 лет нашей дружбы
Barátságunk 10 esztendeje

Ковер из Сарваша

С железнодорожного поезда в Чопе мы пересели в автобусы, миновали границу и сразу попали в крепкие объятия венгерских друзей из Бекешской области. Нас ждали. Так в окружении давних друзей, в атмосфере гостеприимства, искренней доброжелательности прошло наше путешествие по земле венгерской. Бекешчаба, Сарваш, Мишкольц и, конечно же, красавец-город Будапешт. Это было два года назад.

Запомнилась первомайская демонстрация в Сарваше. Чувствовали мы себя, как дома, — так похожа она была на наше празднество в Сердобске. Теплыми были встречи с рабочими промышленных предприятий, крестьянами сельских кооперативов.

В Бекешчабе венгерские друзья из областного совета профсоюзов познакомили нас со стендами, фотоальбомами, запечатлевшими пребывание в Сердобске всех венгерских делегаций. Мы, в свою очередь, рассказали бекешским друзьям о том, как бережно храним память о наших встречах. А начались они давно.

Сердобчане хорошо помнят одну из первых венгерских делегаций, посетивших наш город в июне 1971 года. Возглавлявший ее председатель исполкома города Сарваша, выступая на встрече с горожанами, верно выразил наше обоюдное стремление упрочить узы единства и братства.

— Эта дружба, — сказал он, — становится все крепче, потому что наши цели и идеи едины. Мы желаем, чтобы наши города ближе познакомились, сдружились и твердо стремились к намеченной цели.

С тех пор десятки сердобчан побывали в городе-побратиме Сарваше. Трудно сосчитать, сколько венгерских друзей гостило в нашем городе. Сердобчане познакомились с хоровой капеллой «Мадригал» и танцевальной группой народного ансамбля имени Балашши, искренне радовались самобытному национальному искусству, бережному отношению венгров к своему народному творчеству, высокому исполнительскому мастерству этих коллективов.

Крепкое деловое содружество сложилось между сердобскими часовщиками и тружениками Сарвашского завода металлоизделий. Мы часто обмениваемся делегациями, несколько наших производственных бригад заключили договоры на социалистическое соревнование с бригадами этого венгерского предприятия. Коллективы переписываются, рассказывают друг другу о трудовых успехах.

Вот уже несколько лет лучшей комнате нашего молодежного общежития вручается каждый месяц переходящий приз — настенньй ковер, подаренный нам венгерскими товарищами.

Многогранны и прочны узы братской дружбы, много лет связывающей наши коллективы.

А. Иванов
председатель заводского комитета профсоюза
Сердобского часового завода

Éljen és virágozzék a Magyar Szovjet barátság!

Szarvasi szőnyeg

Csapnál a vonatról autóbuszokra szálltunk, átmentünk a határon és Békés megyei magyar barátaink már tárt karokkal fogadtak bennünket. Így, a régi barátokkal körülvéve, a vendégszeretetet és az őszinte jóidulatot érezve mindenütt utaztunk magyar földön. Békéscsaba, Szarvas, Miskolc és természetesen Budapest. Két évvel ezelőtt történt mindez.

Emlékszem a május elsejei felvonulásra Szarvason. Úgy éreztük magunkat mint otthon, Szerdobszkban; annyira hasonlított a mi ünnepünkre. Forró hangulatúak voltak találkozásaink az ipari vállalatok munkásaival, a mezőgazdasági szövetkezetek dolgozóival.

Békéscsabán a Szakszervezetek Békés megyei Tanácsánál dolgozó barátaink megismertettek bennünket a magyar delegációk szerdobszki látogatásait bemutató vitrinekkel, fotóalbumokkal. Mi pedig elmeséltük nekik, hogy féltve őrizzük találkozásaik emlékét. Ezek pedig nem mai keletűek.

A szerdobszkiak jól emlékeznek az első magyar küldöttségre, amely 1971. júniusában meglátogatta városunkat. A küldöttséget a szarvasi Városi Tanács elnöke vezette, aki a város lakóival találkozva beszédet mondott és az egység és a testvériség kapcsolatainak megerősítésére irányuló kölcsönös törekvésünknek adott hangot.

— Ez a barátság — mondta — egyre erősödik, s ennek az az oka, hogy céljaink és eszméink azonosak. Az a kívánságunk, hogy a városaink jobban megismerjék egymást, legyen köztük baráti kapcsolat, és eltökélten haladjanak a kitűzött célok felé.

Azóta igen sok szerdobszki lakos látogatott el testvérvárosunkba, Szarvasra. Nehéz volna összeszámolni, hány magyar barát vendégeskedett nálunk. Szerdobszk lakosai megismerkedtek az orosházi Madrigál Kórussal, a Balassi Táncegyüttessel, és mi őszintén örültünk a magyar népművészettel való találkozásnak, örömmel láttuk, milyen gonddal foglalkoznak a magyar népművészettel, milyen magas az együttesek előadói színvonala.

Szoros együttműködés alakult ki a Szerdobszki Óragyár és a Szarvasi Vas- és Fémipari Szövetkezet dolgozói között. Gyakori a küldöttségek cseréje, néhány üzemi brigádunk szocialista versenyben áll a magyar vállalat brigádjaival. A kollektívák leveleznek, megírják egymásnak munkában elért sikereiket.

Néhány éve ifjúsági kollégiumunk legjobb szobájának havonta ítélik oda a vándordíjat, a magyar elvtársaktól kapott faliszőnyeget.

A bennünket több éve összekötő testvéri barátság szálai erősek és sokoldalúak.

A. Ivanov
a Szerdobszki Óragyár szakszervezeti bizottságának elnöke

Éljen a Magyar és a Szovjet nép megbonthatatlan barátsága!

 


назадътитулъдалѣе